Sunday, February 1, 2009


My Fault.mp3 - ANYNOMOUS


ဒီေန႔ေတာ့ သီခ်င္းတစ္ပုဒ္ တင္ေပးလုိက္ပါတယ္...

Idiot ဆိုထားတဲ့ ငါ့အျပစ္နဲ႔ငါ ဆိုတဲ့သီခ်င္းေလးပါ...

အသံေတာ့မေကာင္းပါဘူး... ဆိုခ်င္လြန္းလုိ႔ဆိုလုိက္တာပါ...

သည္းခံၿပီးနားေထာင္ေပးၾကပါ......

No comments:

Post a Comment