Saturday, January 24, 2009


အခ်စ္နဲ႔ရမက္ အမုန္းနဲ႔အ႐ံႈး
ဆန္႔က်န္ဘက္ ႏွစ္ခုၾကားမွာ
ငါ့ဘ၀ လံုးပါးပါးေနၿပီ.......

အေတြးနဲ႔အေရး အေမးနဲ႔အေျဖ
အေလးမေပးခံရ တာေတြ
ငါ့အတြက္ရလဒ္က ေရြေရာင္အရွံဳးေတြ.....

ဘယ္မွာလဲ ဘာလုပ္ေနလဲ
အေတြးေတြထဲ လြင့္ေနဆဲ
မင္းအနားမွာ ေနခ်င္လဲ
မင္းစဥ္းစားေနတာ ဘယ္သူ႕ေၾကာင္းလဲ....P.S. ငါမင္းကိုခ်စ္တဲ့အခ်စ္က မင္းအတြက္ ရယ္စရာျဖစ္ေနလား.....


"မင္းကိုခ်စ္တဲ့သူ"

No comments:

Post a Comment