Wednesday, January 21, 2009


ပစ္ပယ္ခံႏွလံုးသား ရုန္းမရတဲ့
အရံွဳးသမားရဲ႕ဘ၀
ခ်စ္တယ္လုိ႔ေျပာခဲေပမယ့္ အခ်စ္မခံရတဲ့
ႏွလံုးသားရဲ႕ဘ၀
အၾကင္နာတစ္ခုလိုခ်င္ေပမဲ့
မျမင္တာမႈေတြနဲ႔
ႏွိပ္စက္ခံရတဲ့
ငါ့ရဲ႕ဘ၀.....


P.S ဘယ္ေတာ့မွ ျပန္ခ်စ္မလဲ..."မင္းကိုခ်စ္တဲ့သူ"

No comments:

Post a Comment